Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2014

blaidd
12:15
Reposted fromfungi fungi
blaidd
12:15
Reposted fromfungi fungi
blaidd
12:15
1013 d55b

March 31 2014

blaidd
18:03
Gdzie jest moje przeznaczenie?
Reposted fromefemerycznyglut efemerycznyglut viacytaty cytaty
blaidd
17:35
3821 b5ef
Reposted fromMrSatan MrSatan viatishka tishka
blaidd
17:29
blaidd
17:23
abandoned haunted building in Cracow, Poland on "Dietla 44" address
Reposted fromlunaire lunaire viaanaeyo anaeyo
17:17
3139 4570
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaanaeyo anaeyo
blaidd
16:14
For almost 18 years you’re taught to sit down, shut up, and raise your hand. Then you have to decide what you’re going to do for the rest of your life.
— Lavon Curtis
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
blaidd
16:13
4680 6eff 500
Reposted fromAngiee Angiee viadevilia devilia
blaidd
16:13
8874 0761 500
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viadevilia devilia
blaidd
16:13
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— Kocham Cię.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viacytaty cytaty
blaidd
16:13
chodź do mnie już, teraz, natychmiast, chodź zacałuję Cię na śmierć.
— zacałuję
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viacytaty cytaty
blaidd
15:54
W samotności nie chodzi o to, żeby szukać ludzi. Chodzi o to, żeby znaleźć siebie. 
— pamiętajcie o tym. Trzymam kciuki. /// lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty

March 26 2014

21:29
0613 bb35 500

uwagoto:

craggycoast:

did i ever mention that one time i went to a noodle restaurant while i was on holidays and there was just a huge unexpected senjougahara and araragi painted on the wall

wow where is this

Reposted frommagikarp magikarp viaresocjalizator resocjalizator
blaidd
21:27
...tęsknota jest żywiołem, podobnie jak ziemia lub wiatr.
— H.Poświatowska
Reposted fromwish78 wish78 viacytaty cytaty
blaidd
21:27
...Czekać. Czy to to samo, co tęsknić?... - Nie. Dla mnie nie. Przy czekaniu nie budzę się o 5 rano, rezygnując z najlepszych snów. Nie przychodzę także z tego powodu już przed 7 do biura. Przy czekaniu mleko nie traci dla mnie smaku. Przy tęsknocie tak.
— Samotność w sieci
Reposted fromwish78 wish78 viacytaty cytaty
blaidd
21:26
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
blaidd
21:26
Heidegger mówił, że technika pokonuje każdą odległość, ale nie wytwarza żadnej bliskości. 
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
21:26
4711 ca46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl