Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

blaidd
19:07
1888 477d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc

February 11 2018

12:49

June 02 2017

21:38
5176 13a3 500
blaidd
21:20
Reposted fromfungi fungi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
blaidd
20:50
blaidd
20:50
4458 402d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaorchila orchila
blaidd
20:45
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaorchila orchila

January 17 2015

blaidd
02:36
0869 2d29
Reposted fromfoods foods viaucieknijmi ucieknijmi
blaidd
02:36
4381 274e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaucieknijmi ucieknijmi
02:26
3489 565d 500
Reposted fromtwice twice viahappykokeshi happykokeshi
blaidd
02:22
7702 48dc 500
Sam jesteś psychiczny
Reposted fromEDi EDi viabrzoska brzoska
blaidd
02:11
2970 3e89 500
Reposted fromkrolik krolik viahappykokeshi happykokeshi
blaidd
01:55
1820 dacf 500
blaidd
01:52
Moje życia składa się z robienia nieporządku w chaosie, picia hektolitrów herbat, zapamiętywania tysiąca przeróżnych dźwięków, czytaniaczytaniaczytania, czucia, aż zbyt mocno, upychania mózgu myślami, karmienia oczu sztuką i spaniaspaniaspania. Przez najbliższy czas będzie to tylko moje życie. Takie. Poskładane. Pogniecione jak rękawy koszul. Wyrzute jak guma, która straciła smak, wypluta na chodnik. Takie będzie. Jest. 
Reposted fromblackdrama blackdrama viaucieknijmi ucieknijmi
01:49
0677 2a4d
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaucieknijmi ucieknijmi
blaidd
01:49
5648 c4cd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaucieknijmi ucieknijmi
blaidd
01:48
4113 3ff7 500
to straszne.
Reposted fromrol rol viaucieknijmi ucieknijmi
blaidd
01:46
2281 7132 500

April 01 2014

blaidd
12:20
0053 a7a5
12:20
8086 617d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl